Poslední aktualizace:
28. července 2010
Tip pro Vás :
Navštivte Českou Kanadu - rodiště F.Šokoně

František Šokoň

Ze života
Ukázka díla
Ke stažení
František Šokoň - dílo
Dochované ukázky děl Františka Šokoně:


Dopisy mé milé

Ostny lásky
Ach,
láska krásná, láska cenná,
na poli se nalézt nedá.
Za peníze k mání není,
Jaké je pro ni vysvětlení?

Nalézá se v srdci lidí,
V srdci do nichž jen Bůh vidí.
Však lidé tu moc nemají,
A stále lásku hledají,
Hledají všude kudy kráčí,
A břímě své si s sebou vláčí,
Jak ostny co jsou na bodláčí…

A v srdci pálí tato starost,
a bolí ona samota,
jak v zimě lidská nahota,
když mozek jejich ostny zarost.

A trpí lidé pro tu lásku,
Vždyť kdo netrpí nemiluje,
A je jak v skále duté sluje,
A cit svůj nedá v sázku.

Však ten kdo svůj cit projevil,
a slyšel svého srdce hlas,
tak dozrál jeho lásky čas,
Pak podstatu svou objevil.

Však štěstí mám mé ostny mizí,
Jak po zimě když taje sníh,
A z úst mých opět slyším smích
Nejsme si lásko lidé cizí.


Ach láska - jest pro mě jen má kráska!Rudolecký mok
Na nebi měsíce srpeček září,
coby usměv a slast v strýcově tváři,
A všude kolem, lesklé sněhu kopečky,
Skrývají poklad, jak bíle moku čepičky,
A odlesk v chladných sklenky kapkách,
Jak otisky v sněhu po liščích tlapkách,
V tom všem je vidna, dokonalost ona,
Po které žízeň moje touhou vroucí stoná.
Ochutnat to, co strýc měl tolik rád,
Co kazdý večer pil, aby lépe mohl spát,
Co ke každému, dobrému, vypil obědu,
Co naši předci vařili - já vařit nesvedu.

Snad někdy v dálce budoucí,
Najde se srdce planoucí,
A nastane zas jasný den,
A splní se můj velký sen!

O němž tu sním, když hučí zmrzlý tok,
Že zase jednou ožije - Rudolecký mok!
Citáty

„Touha po vědění je to, co nás žene kupředu, ale teprve poznání je tím, co nás skutečně naplňuje!“

„Lepší budoucnost začíná tím, že přestaneme plakat nad špatnou minulostí!“

„Zamyšlen uvnitř svého jsoucna, s obavou hledím do budoucna!“

„Mnohokrát jsem přemýšlel, zda je možné, aby společnost fungovala v harmonii s přírodou. Odpovědí je otázka: A může společnost dlouhodobě fungovat v disharmonii s přírodou?“


Dnes je:
Neděle
23. Června 2024

© 2004 - 2012 ČeKanKA